Бичлэг 2011

MNB "Эдийн Засгийн Форум" нэвтрүүлэг 2011.02.20 1-р хэсэг

MNB "Эдийн Засгийн Форум" нэвтрүүлэг 2011.02.20 2-р хэсэг

MNB "Эдийн Засгийн форум" нэвтрүүлэг 2011.02.20 3-р хэсэг

MNB "эдийн Засгийн Форум" нэвтрүүлэг 2011.02.20 4-р хэсэг