Эдийн засгийн чуулган
Шилэн данс

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 19 дүгээр хавсралт

 

Арван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнгээр улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж нь нийт төсөвт өртөг, хэрэгжилтийн явц, үе шат, зарлага, санхүүжилтийн мэдээллийг улирал бүр холбогдох маягтын дагуу мэдээлэх үүргийг хүлээнэ.

(Хуулийн 6.4.4 заалтын хүрээнд)

 

Д/д

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр

Нийт төсөвт өртөг  (төг)

Хэрэгжилтийн явц

Үе шат

Зарлага (төг)

Санхүүжилтийн мэдээлэл

Он сар

 

1

МЭЗЧ2015

175,050,000

хэрэгжсэн

 

175,050,000

ЗГ-ын 2015 оны 83 дугаар тогтоолын дагуу "Монголын эдийн засгийн чуулган" зохион байгуулах ажлын санхүүжилт

2015-4-13

 

2

Бизнесийн дээд хэмжээний уулзалт

137,150,000

хэрэгжсэн

 

137,150,000

 

2015-7-15

 

3

МЭЗЧ2016

194,300,000

хэрэгжсэн

 

194,300,000

 

2015-4-1