Эдийн засгийн чуулган
Бидний тухай

Монгол Улс 13 дугаар зууны тэртээгээс эхлэн хууль, дүрэм батлах, бодлогын асуудлуудаа шийдэхдээ нээлттэй хуралдаанаар хэлэлцэж ирсэн уламжлалтай бөгөөд Британи улсын Магна Карта-гаас 9 жилийн өмнө түүхэнд тэмдэглэгдсэн анхны Хуралдай буюу чуулга уулзалтыг хуралдуулж анхны Их Засаг Үндсэн хуулийг баталж, Их Монгол Улсын хаанаар Чингис хааныг өргөмжилж байсан билээ. Энэ цаг үеэс хойш улс орны өмнө тулгарсан аливаа асуудлыг бодлого боловсруулагчдын дунд нээлттэй хурлаар хэлэлцүүлэг явуулах замаар зохион байгуулдаг болсон юм.

Эдийн засгийн чуулга уулзалтыг Монгол Улсад зохион байгуулах нь Монгол Улсын хувьд ч, гадаад дотоодын бизнес эрхлэгчдэд ч чухал ач холбогдолтой үйл ажиллагаа болж байгаа юм. Хөгжлийн асуудлаар бодлого боловсруулагчид, бизнес эрхлэгч нар, эрдэмтэн судлаачдын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, бодлогын зөвлөмж гаргаж байгаагаар онцлогтой.

Чуулга уулзалтад үндэсний бодлого боловсруулагчид буюу Засгийн газар, УИХ, Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын төлөөлөл, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар, бизнесийн төлөөлөл, эрдэмтэн судлаачид, иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээллийнхэн оролцох юм. Чуулга уулзалт нь ил тод, нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион байгуулахад ихээхэн анхаарч, чуулга уулзалтын тухай мэдээллийг телевиз, интернэт болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр өргөнөөр нэвтрүүлж олон нийтэд хүргэх юм. Мөн нэр хүнд бүхий зочдыг оролцуулсан хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулахын зэрэгцээ олон улсын болон Монголын томоохон хэвлэл мэдээллээр Чуулга уулзалтын талаархи мэдээллийг дамжуулна.

Чуулга уулзалт нь нэгдсэн хуралдаан, салбар хуралдаан, компаниудын танилцуулга, компаниудын зөвлөлдөх уулзалт, хөрөнгө оруулагчдын төслийн илтгэл, Ажлын хэсгийн хуралдаан, хоёр талын уулзалт зэрэг олон хэлбэрээр явагдана. Чуулга уулзалт нь бодлогын гол асуудлаар нэгдсэн дүгнэлт, бодлогын зөвлөмж гаргах бөгөөд цаашид жил бүрийн 2 дугаар сард “Монголын Эдийн засгийн форум" Төрийн бус байгууллага уг арга хэмжээг зохион байгуулдаг болно. “Монголын Эдийн засгийн форум" Төрийн бус байгууллага нь жил бүрийн чуулга уулзалтыг болон нээлттэй хэлэлцүүлэгийг бүх түвшинд зохион байгуулж байх үүрэг бүхий олон талын оролцоог хангасан улс төрийн аливаа хүчнээс хараат бус бие даасан төрийн бус байгууллага байх юм.