Чуулган мэдээ - 2013
Орхон 2013- Монголын эдийн засгийн чуулганы хөтөлбөр

Хаана: Орхон аймгийн Баян-Өндөр сум, Уурхайчин соёлын ордон

Хэзээ: 2013/05/02 - 2013/05/03

Пүрэв гараг, 2013 оны 5 дугаар сарын 2

07:00 Улаанбаатараас төлөөлөгчдийн автобус хөдлөнө

13:00 Үдийн зоог: Эрдэнэт үйлдвэр дээр

14:00 Эрдэнэт үйлдвэртэй танилцах аялал

16:00 Ган бөмбөлөгийн үйлдвэр, Эрдмин үйлдвэртэй танилцах

аялал

17:00 Эрдэнэт хивс үйлдвэртэй танилцах аялал        Орон нутгаас оролцогчдын хөтөлбөр


    15:30 Оролцогчдын бүртгэл


    16:30 1-р илтгэл Жишиг орон нутаг: Хотуудын загвар


    17:00 2-р илтгэл Оюу толгой: Орон нутгийн хөгжилд гүйцэтгэх

    үүрэг


    17:30 3-р илтгэл Аймгуудын өрсөлдөх чадвар

Баасан гараг, 2013 оны 5 дугаар сарын 3

8:00 - 9:00 Бүртгэл/ цай

9:00 - 9:10 Нээлтийн үйл ажиллагаа/Урлагийн тоглолт/

9:10 - 9:30 Нээлтийн үг

Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг

Орхон аймгийн Засаг дарга Г.Зоригт

9:30 - 10:30 Нэгдсэн хуралдаан 1: "Орхон аймаг -Эрдэнэт хот"

10:30 - 11:00 Цайны завсарлага

11:00 - 12:00 Нэгдсэн хуралдаан 2: "Орон нутгийн хувийн хэвшлийн

өрсөлдөх чадвар"

12:00 - 13:00 Нэгдсэн хуралдаан 3: "Төр хувийн хэвшлийн хэлцэл"

13:00 - 14:00 Үдийн цай

14:00 - 15:00 Нэгдсэн хуралдаан 4: Орон нутгийн хөгжил ба “Эрдэнэт

үйлдвэр” ХХК

15:00 - 16:00 Тэсэлгээ үзэх

16:00 - 16:30 Цайны завсарлага

16:30 - 17:30 Дүгнэх хуралдаан

18:00 Эрдэнэтээс Улаанбаатар хотруу автобус хөдөлнө.

Эрдэнэтээс Улаанбаатар хотруу автобус хөдлөнө

Нийтэлсэн: 2013-04-23 00:00:00