Хуралдаан - 2014
Хуралдаан
Эрүүл мэндийн салбарын засаглал
Эрүүл мэндийн салбар нь нэг талаас цэвэр нийгмийн салбар мэт боловч цаад утгаараа эдийн засагтай бүрэн холбогдож байдаг. Наад зах нь Монголд эрүүл мэндийн үйлчилгээ төдийлөн сайн хөгжөөгүйгээс жил бүр хичнээн мянган хүн гадаад улс орнуудыг зорин эрүүл мэн...
Дэлгэрэнгүй...
Эдийн засагжсан гадаад бодлого
Монгол Улсын гадаад бодлогыг эдийн засагжуулах ажлын эрх зүйн хүрээг холбогдох хууль тогтоомжууд, түүний дотор Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр Монгол Улсын гадаад харилцааг эдийн засагжуулах хөтөлбөр зэрэг бодлогын баримт би...
Дэлгэрэнгүй...
Импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
Монгол Улсад бизнес, үйлдвэрлэл, хөгжөөд 20-30 жил болж байна. Хөгжингүй орнуудад 100 гаруй жил болж байгаа. Алсын хараатай экспортоор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зөв суурийг тавих цаг бол одоо юм. Уул уурхайн нөөц баялаг дуусахаас өмнө бид Монголдоо юу хийх...
Дэлгэрэнгүй...
Ухаалаг хот - бидний ирээдүй
Улаанбаатар хотыг 2020 онд ухаалаг хот болгохоор зорилт тавин ажиллаж байгаа. Уг ажлын хүрээнд иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй чанартай хүргэх, төрийн бодлого ...
Дэлгэрэнгүй...
Компаний засаглал
Компаний засаглал гэж компанийг хэрхэн удирдах, чиглүүлэх, хянах, хууль тогтоомж, дүрэм, журам, тогтсон хэв жаяг, процессийг багтаасан нэг цогцыг хэлнэ. Компаний засаглалийн гол оролцогчид нь хувь нийлүүлэгчид \хувьцаа эзэмшигчид\, гүйцэтгэх удирдлага, тө...
Дэлгэрэнгүй...
Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт
Монгол Улсын хөгжлийн тухай үзэл баримтлал нь нэгдмэл цогц бус байна. Тухайлбал, төрөөс баримтлах бодлого, үзэл баримтлал, мастер төлөвлөгөө, стратеги, хөтөлбөр гэх мэтчилэн 590 ширхэг бодлогын баримт бичиг буй аж. Харамсалтай нь улстөрийн тогтворгүй байд...
Дэлгэрэнгүй...
Уул уурхайн эрх зүйн орчин ба баялаг бүтээгчид
Монгол Улсын хувьд уул уурхайн салбараасаа ашиг олж хөгжих, хөгжлийг жигдхэн хүртээх боломж бий. Австралийн томоохон нүүрсний ордуудтай өрсөлдөж Хятадын зах зээлийг хуваан эзэмших бүрэн боломж бидэнд бий. Үүний тулд төмөр зам зэрэг дэд бүтцийн төслүүдийг ...
Дэлгэрэнгүй...
2014 оны онцлох таван эрсдэл
-Хөрөнгө оруулалт-Мөнгөний урсгал Хамгийн ойлгомжтой байгаа зүйл нь гадны томоохон хөрөнгө оруулагчид Монгол Улсад уул уурхай, ашигт малтмалын чиглэлээр л мөнгө өгөх сонирхолтой байгаа. Харин биднийг тэжээнэ гэх Оюутолгойн далд уурхайн үйл ажиллагаа ид...
Дэлгэрэнгүй...
Ногоон эдийн засаг
Манай улс олон жилийн өмнөөс хүрэн эдийн засгаа “ногооруулах” талаар ярьсаар ирсэн. Гэвч ногоон эдийн засаг, тогтвортой хөгжил гэдгээ бүрэн ухамсарлах түвшинд хараахан хүрээгүй л байна. Тиймээс ч үр уршгаар олон нийт уул уурхайн салбарын зохистой үйл ажил...
Дэлгэрэнгүй...
Монгол Улсын онцлог, харьцангуй давуу тал
Улс орны эдийн засгийг хөгжүүлэхэд эхлээд суурь технологийг нутагшуулааад, дараа нь ойролцоо технологи руу шилжих нь үндсэн арга зам болохыг бусад орны туршлагаас харж болно. М.Портерын хэлснээр Монгол Улсад зөвхөн таван салбар бус өөр олон салбаруудыг х...
Дэлгэрэнгүй...
 < 1 2 3 >