Чуулган мэдээ - 2014
Монголын эдийн засгийн чуулган 2014-ийн хөтөлбөр

ХӨТӨЛБӨР

 

Даваа гараг, 2014 оны 3 дугаар сарын 24

 

8:00 – 9:00                  Оролцогчдын бүртгэл

9:00 – 9:10                  Нээлтийн тоглолт

9:10 – 9:30                  Нээлтийн үг: Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг

9:30 – 11:00                Нэгдсэн хуралдаан: “Монгол Улсын 2040 он хүртэлх хөгжлийн хувилбарууд” ДЭЗЧ-ын төлөөлөгчид (панелистуудтай хэлэлцүүлэг)

11:00 – 11:30              Цайны завсарлага

11:30 – 13:00              Салбар хуралдаан

Их танхим: Монгол Улсын онцлог, харьцангуй давуу тал (панелистуудтай хэлэлцүүлэг)

А танхим: Эдийн засагжсан гадаад бодлого

Б танхим: Эрүүл мэндийн салбарын засаглал

В танхим: Санхүүгийн ЗЗ – Шинэ тоглогчид

Г танхим: Хүн өөрөө баялаг

13:00 – 14:00              Үдийн зоог

14:00 – 15:20              Салбар хуралдаан

Их танхим: 2014 оны онцлох таван эрсдэл

А танхим: Татварын бодлого – Ялгаатай юу, үгүй юу

Б танхим: МУ-ын хүний нөөцийн бодлого

В танхим: Даатгал – эрсдэлгүй орчин

Г танхим: Төсөл – түүний шалгаруулалт

15:30 – 16:30              Салбар хуралдаан

Их танхим: Ногоон эдийн засаг

А танхим: Судалгаа шинжилгээг хөгжүүлэх

Б танхим: Импортыг орлох бүтээгдэхүүн

В танхим: Зээлийн түүх

Г танхим: Боловсролын бодлогын тогтвортой байдал

16:30 – 17:00              Цайны завсарлага

17:00 – 18:00              Салбар хуралдаан

Их танхим: : Төрийн болоод хувийн хэвшлийн компаниуд зэрэгцэн оршин тогтнох нь

А танхим: Экспортыг нэмэгдүүлэх

Б танхим: Ажилгүй юу эсвэл чадваргүй юу

В танхим: Яагаад урлаг?

Г танхим: Вируст хепатит – Чимээгүй тахал: Монгол Улсын эдийн засагт учруулж буй хохирол 

18:30 – 21:00              Xүлээн авалт (зөвхөн урилгаар)

 

 

 

Мягмар гараг, 2014 оны 3 дугаар сарын 25

 

8:00 – 9:00                  Оролцогчдын бүртгэл

9:00 – 9:20                  Нээлтийн үг: Монгол Улсын Их Хурлын дарга З.Энхболд

9:30 – 11:00                Нэгдсэн хуралдаан: МУ-ын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт

11:00 – 11:30              Цайны завсарлага

11:30 – 13:00              Салбар хуралдаан

Их танхим: Уул уурхайн эрхзүйн орчин ба баялаг бүтээгчид

А танхим: Компанийн засаглал

Б танхим: Мэдлэгийн эдийн засаг

В танхим: Хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэ хэлбэр

Г танхим: Яагаад агаарын тээвэр?

13:00– 14:00               Үдийн зоог

14:00– 15:30               Салбар хуралдаан:

Их танхим: Шүүх эрх мэдлийн шинэчлэл ба бизнес

А танхим: Санхүүгийн салбарын бодлого – эдийн засгийн өсөлтийн хурдасгуур

Б танхим: 21-р зууны монголчуудын үнэт/эрхэм зүйлс

В танхим: Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт

Г танхим: Иргэн ба нийслэл

15:30 – 16:00              Цайны завсарлага

16:00 – 17:30              Салбар хуралдаан

Их танхим: Стандартуудыг жигдлэх

А танхим: Кластер: Хамтдаа нэмүү үнэ цэнийг бүтээх нь

Б танхим: Ирээдүйн өв - Баялгийн сан

В танхим: Шийдэл нь инноваци

Г танхим: Ухаалаг хот – бидний ирээдүй

18 : 00 – 18:30            Хэвлэлийн бага хурал

Нийтэлсэн: 2014-03-20 11:46:27