Илтгэлүүд - 2013
"Эрчим хүчний диваажин" миний монгол мөрөөдөл