Фото мэдээ - 2013
Азийн Хөгжлийн Банкны Дэд ерөнхийлөгч Лакшми Венкачаталам
Нийтэлсэн: 2014-11-24 12:10:52