Чуулган мэдээ - 2010
Монголын Эдийн Засгийн Форум 2011

Монголын эдийн засгийн анхдугаар чуулган 2010 оны 2 дугаар сард Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо “Бид хамтдаа чадна” уриан дор амжилттай зохион байгуулагдсан билээ.

Анхдугаар чуулганаар Хөрөнгийн зах зээл, Өрсөлдөх чадвар, Улсын бүртгэлийн шинэчлэл, Төсвийн шинэтгэл, Уул уурхай, Ногоон эдийн засаг зэрэг улс орны амьдралд чухал нөлөө бүхий асуудлаар төр, хувийн хэвшил, эрдэмтэн судлаачид, гадаадын хөрөнгө оруулагчид болон хандивлагчид, иргэний нийгмийн төлөөлөл 2 өдрийн турш хэлэлцүүлэг өрнүүлж тодорхой шийдэл, сэжүүр гаргасан нь амьдралд хэрэгжиж эхлээд байна.

Монголын Эдийн Засгийн Форум Төрийн бус байгууллага нь анхдугаар чуулганы нэгэн үр дүн болон мэндэлсэн бөгөөд одоо 2011 оны ээлжит чуулганыг зохион байгуулах ажилдаа ороод байна. Монголын эдийн засгийн ээлжит чуулган урьдчилсан байдлаар 2011 оны 3 дугаар сарын 2,3-ний өдрүүдэд Монгол улсын хөгжлийн асуудлаар Улаанбаатар хотноо зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. Иймд та бүхнийг 2011 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор чуулганд оролцох хүсэлтээ форумын Зохион байгуулах хороонд доорх хаягаар ирүүлэхийг хүсье.

Та бүхний хүсэлтийг хүлээн авч 2011 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор таны оролцох боломжтой эсэх талаар хариу өгөх болно.

Монголын Эдийн Засгийн Чуулганыг Зохион байгуулах хорооны хаяг:

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
Ерөнхий сайд А. Амарын гудамж
Үнэн сонины байр 4 давхар
Утас: 976-11-321051, 99057584, 99181752
Цахим хаяг: www.meforum.mn
Электрон шуудан: secretary@meforum.mn

 0  0  0
- See more at: http://meforum.mn/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD-%D1%8D%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-2011-%D0%B4-%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%BE%D0%BD%D0%BE/#sthash.wtB4iIMy.dpuf

Монголын эдийн засгийн анхдугаар чуулган 2010 оны 2 дугаар сард Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо “Бид хамтдаа чадна” уриан дор амжилттай зохион байгуулагдсан билээ.

Анхдугаар чуулганаар Хөрөнгийн зах зээл, Өрсөлдөх чадвар, Улсын бүртгэлийн шинэчлэл, Төсвийн шинэтгэл, Уул уурхай, Ногоон эдийн засаг зэрэг улс орны амьдралд чухал нөлөө бүхий асуудлаар төр, хувийн хэвшил, эрдэмтэн судлаачид, гадаадын хөрөнгө оруулагчид болон хандивлагчид, иргэний нийгмийн төлөөлөл 2 өдрийн турш хэлэлцүүлэг өрнүүлж тодорхой шийдэл, сэжүүр гаргасан нь амьдралд хэрэгжиж эхлээд байна.

Монголын Эдийн Засгийн Форум Төрийн бус байгууллага нь анхдугаар чуулганы нэгэн үр дүн болон мэндэлсэн бөгөөд одоо 2011 оны ээлжит чуулганыг зохион байгуулах ажилдаа ороод байна. Монголын эдийн засгийн ээлжит чуулган урьдчилсан байдлаар 2011 оны 3 дугаар сарын 2,3-ний өдрүүдэд Монгол улсын хөгжлийн асуудлаар Улаанбаатар хотноо зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. Иймд та бүхнийг 2011 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор чуулганд оролцох хүсэлтээ форумын Зохион байгуулах хороонд доорх хаягаар ирүүлэхийг хүсье.

Та бүхний хүсэлтийг хүлээн авч 2011 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор таны оролцох боломжтой эсэх талаар хариу өгөх болно.

Монголын Эдийн Засгийн Чуулганыг Зохион байгуулах хорооны хаяг:

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
Ерөнхий сайд А. Амарын гудамж
Үнэн сонины байр 4 давхар
Утас: 976-11-321051, 99057584, 99181752
Цахим хаяг: www.meforum.mn
Электрон шуудан: secretary@meforum.mn

 0  0  0
- See more at: http://meforum.mn/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD-%D1%8D%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-2011-%D0%B4-%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%BE%D0%BD%D0%BE/#sthash.wtB4iIMy.dpuf

Монголын эдийн засгийн анхдугаар чуулган 2010 оны 2 дугаар сард Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо “Бид хамтдаа чадна” уриан дор амжилттай зохион байгуулагдсан билээ.

Анхдугаар чуулганаар Хөрөнгийн зах зээл, Өрсөлдөх чадвар, Улсын бүртгэлийн шинэчлэл, Төсвийн шинэтгэл, Уул уурхай, Ногоон эдийн засаг зэрэг улс орны амьдралд чухал нөлөө бүхий асуудлаар төр, хувийн хэвшил, эрдэмтэн судлаачид, гадаадын хөрөнгө оруулагчид болон хандивлагчид, иргэний нийгмийн төлөөлөл 2 өдрийн турш хэлэлцүүлэг өрнүүлж тодорхой шийдэл, сэжүүр гаргасан нь амьдралд хэрэгжиж эхлээд байна.

Монголын Эдийн Засгийн Форум Төрийн бус байгууллага нь анхдугаар чуулганы нэгэн үр дүн болон мэндэлсэн бөгөөд одоо 2011 оны ээлжит чуулганыг зохион байгуулах ажилдаа ороод байна. Монголын эдийн засгийн ээлжит чуулган урьдчилсан байдлаар 2011 оны 3 дугаар сарын 2,3-ний өдрүүдэд Монгол улсын хөгжлийн асуудлаар Улаанбаатар хотноо зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. Иймд та бүхнийг 2011 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор чуулганд оролцох хүсэлтээ форумын Зохион байгуулах хороонд доорх хаягаар ирүүлэхийг хүсье.

Та бүхний хүсэлтийг хүлээн авч 2011 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор таны оролцох боломжтой эсэх талаар хариу өгөх болно.

Монголын Эдийн Засгийн Чуулганыг Зохион байгуулах хорооны хаяг:

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
Ерөнхий сайд А. Амарын гудамж
Үнэн сонины байр 4 давхар
Утас: 976-11-321051, 99057584, 99181752
Цахим хаяг: www.meforum.mn
Электрон шуудан: secretary@meforum.mn
 

Нийтэлсэн: 2010-12-30 00:00:00